fredag 7 januari 2011

Tårar = kemiska signaler

Tårar sänder signaler att reagera på, men inte bara visuellt utan också kemiskt. Ett försök där män fick lukta på kvinnotårar, visade att försöksobjektens sexlust, såväl som testosteronhalter minskade. Samma försök uteslöt också att det går att medvetet urskilja doften av tårar. Det finns alltså omedvetna, kemiska signaler i tårvätskan. Frågan är vad de säger, om olika tårar gör olika saker och i vilket sammanhang detta har utvecklats? Läs mer och mer

ScienceDaily - When we cry, we send emotional and chemical signals.  Specifically, sniffing a woman's tears reduces testosterone levels and sexual arousal. 

Inga kommentarer:

Slaget om skogen

Nästan löjligt sen på bollen har jag nu sett SVT-serien Slaget om skogen. Och trots att jag är biolog, att jag har arbetat med naturvård i m...