fredag 7 januari 2011

Tårar = kemiska signaler

Tårar sänder signaler att reagera på, men inte bara visuellt utan också kemiskt. Ett försök där män fick lukta på kvinnotårar, visade att försöksobjektens sexlust, såväl som testosteronhalter minskade. Samma försök uteslöt också att det går att medvetet urskilja doften av tårar. Det finns alltså omedvetna, kemiska signaler i tårvätskan. Frågan är vad de säger, om olika tårar gör olika saker och i vilket sammanhang detta har utvecklats? Läs mer och mer

ScienceDaily - When we cry, we send emotional and chemical signals.  Specifically, sniffing a woman's tears reduces testosterone levels and sexual arousal. 

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...