Händer styr tanken

Att prata helt utan att gestikulera är svårt, särskilt när vi beskriver en manöver eller ett händelseförlopp. Nu har det visat sig att gester hjälper hjärnan att minnas genom att synliggöra själva tanken. Det kroppsliga minnet styr sedan hur vi tänker i kommande situationer av samma typ. Tanken styr alltså händerna och händerna styr tanken. Läs mer


ScienceDaily - It is difficult to talk without using your hands. The gestures provide a visual clue to our thoughts and may even change our thoughts according to a new theory.

Kommentarer

Betyder det även att folk som gestikulerar vilt tänker bättre eller bara att de måste anstränga sig mer?
CopyBat sa…
ja, antingen eller... sen finns det förstås en viss kulturell del i detta också

Populära inlägg i den här bloggen

Fladdermöss passerar i rött ljus

Fladdermöss och kaffe

Pratsamma spökdjur