torsdag 27 januari 2011

Evolution av fel

I översättningen från genetisk kod till protein stavas det ibland fel. Ska man kontrollera varenda stavelse eller lära sig leva med felen? Strategier hur olika organismer löser detta är en stor drivkraft bakom evolutionen konstaterar en ny studie. Läs mer

ScienceDaily - A major driving force of evolution comes from mistakes made by cells and how organisms cope with the consequences.

Inga kommentarer:

Slaget om skogen

Nästan löjligt sen på bollen har jag nu sett SVT-serien Slaget om skogen. Och trots att jag är biolog, att jag har arbetat med naturvård i m...