måndag 20 december 2010

3 miljarder år av gen-evolution

Att kartlägga livet och evolutionen innan kambriska explosionen är inte lätt, fossilen är glest spridda. Men generna går att spåra och i en av de största studierna av detta slag tar man sig ända tillbaka till de moderna genernas barndom, för knappt 3 miljarder år sedan. Och vad hände då? Jo, då föddes elektrontransporten och fotosyntesen. Och livet blev sen till stor del syreberoende.

Läs mer

ScienceDaily - Scientists traced modern modern genomes back to the Great Oxidation Event, between 3.3 and 2.8 billion years ago.

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...