fredag 29 oktober 2010

Snöboll var förutsättning för liv

Snowball Earth-teorin, idén om att jorden har varit helt och hållet täckt av is vid flera tillfällen mellan 750 och 580 miljoner år sedan, kan vara en delförklaring till Kambriska explosionen. Forskare har spårat fosforhalter bakåt i tiden och kopplat detta till erosion och nedisning. Och i haven efter snöbollstiden var fosforhalterna extremt höga, livet frodades och som en följd ökade syrehalten till de nivåer som utvecklingen av mer komplext liv krävde. Läs mer

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...