torsdag 21 oktober 2010

Höra former

Fladdermöss har kopplingar mellan syn- och hörselcentra i hjärnan och delfiner kan översätta syn- till hörselintryck och tvärtom. Nu visar det sig att även människor har liknande förmåga, att kunna uppleva former med hjälp av ljudinformation. Hjärnan anpassar sig och arbetar helt enkelt på bästa sätt med vad den kan få.
Läs mer.

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...