onsdag 8 september 2010

Metall katalyserade livet

Teorier kring livets uppkomst har länge brottats med ett höna-ägg-problem, hur uppstod katalysatorer nödvändiga att katalysera processer som bl a bildar katalysatorer? Nu har man hittat alternativa kandidater, nämligen vissa metallinnehållande molekyler, vilka också öppnar möjligheten för att liv kanske uppstod flera gånger i den gamla ur-soppan (i den mån det uttrycket fortfarande tillåts). 

Läs mer

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...