fredag 17 september 2010

Fladdermusflytt kartläggs

För första gången görs en större kartläggning över flyttande fladdermöss. De flesta går i dvala på hemmaplan under vintern, men några flyttar söderut. Inte för att vara vakna hela vintern som fåglar, utan mest för att få en tidigare vår. I vilken utsträckning svenska fladdermöss faktiskt flyttar är inte helt känt, men både Stor fladdermus och Trollfladdermus är vana flyttare. Den senare har man sett röra sig mellan Baltikum och Sydeuropa. Och nu spänner man upp nät, monterar ultraljudsutrustning och ringmärker sida vid sida med fågelskådarna i Falsterbo. Att känna till fladdermössens migrationsvägar är särskilt viktigt med tanke på kommande vindkraftsbyggen.

Läs mer

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...