måndag 14 juni 2010

Spåra fisk med morrhår

Sälar kan spåra fisk en halvminut efter de har passerat. Och detta gör de med hjälp av morrhåren, vilka känner hydrodynamiska spår som fiskens fenor gör i vattnet.

Läs mer

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...