onsdag 28 april 2010

Fladdermusholkar

Naturvård behöver inte vara särskilt dyrt eller komplicerat. I två dagar har mellanstadieklasser byggt ca 100 fladdermusholkar i vetenskaps-festivalens regi. Holkar som nu sätts upp i området kring Göteborg. I brist på gamla träd, blir holkarna ett välkommet tillskott av boplatser.

Här finns en ritning

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...