torsdag 15 oktober 2009

Nya flygödlor

Nya utgrävningar i Kina och nya fynd. Denna gång en flygödla, som av allt att döma täpper till en gammal kunskapslucka. De två distinkta grupperna av flygödlor - de äldre långsvansade och de lite modernare kortsvansade - har för första gången fått sällskap av en mellanform, döpt till Darwinopterus. Fynden ger en ny bild av flygödlornas evolution.

Läs mer

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...