Nya flygödlor

Nya utgrävningar i Kina och nya fynd. Denna gång en flygödla, som av allt att döma täpper till en gammal kunskapslucka. De två distinkta grupperna av flygödlor - de äldre långsvansade och de lite modernare kortsvansade - har för första gången fått sällskap av en mellanform, döpt till Darwinopterus. Fynden ger en ny bild av flygödlornas evolution.

Läs mer

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Earth Hour 2018

Vinterinventering, Taberg 2018

Kina vill ha en egen måne