Färre bergsgorillor, fler sovplatser


Nyss sa man att det såg ljusare ut för bergsgorillorna. Men nu har forskare insett att gorillor kan ha mer än en sovplats. Och beräkningar på just antal sovplatser har därför överskattat antalet djur. Så kan det gå.

Kommentarer

Sen underlättar ju inte Herrens Befrielsearmé m fl livet bergsgorillorna precis...

Populära inlägg i den här bloggen

Earth Hour 2018

Vinterinventering, Taberg 2018

Dialekter hos fladdermöss