Fladdermöss viskar inte längre


Många har förbryllats av sk "whispering bats", fladdermöss som ekopejlar mycket tystare än andra. Hur kan de lokalisera något alls i 70 dB? Men nu har man lyckats mäta volymen. Och funnit att den faktiskt i vissa fall är 100 gånger starkare än man tidigare trott.

Läs mer

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Earth Hour 2018

Vinterinventering, Taberg 2018

Dialekter hos fladdermöss