Inlägg

Visar inlägg från februari, 2009

Mammut downtown LA

Bild
Först hittade man mammuten Zed. En hel mammut mitt i centrala Los Angeles. Och nu har 23 lårar jord flyttats från fyndplatsen, en byggarbetsplats, till ett museum. Tanken är att jorden ska finkammas på allt vad fossil heter. Och man räknar med att finna minst 3 miljoner prylar från istiden att titta på. Läs mer

Studsande fisk

Bild
En nyupptäckt fiskart har namngivits efter sitt skumma beteende. Histiophryne psychedelica hoppar fram över rev och havsbotten. I mångt och mycket påminner de tydligen om studsbollar. Alla sätt är bra... Läs mer

Pansarsex

Bild
Pansarhajarna var först med att ha sex, eller ja, intern befruktning. Och de födde levande ungar. Något som man trodde att broskfiskar var först med. Men icke så. Läs mer

Reglera ljus med muskler

Bild
Krill kan inte bara lysa, de kan reglera ljusstyrkan mha av muskler också. Detta visar Jenny Krönström i en avhandling från GU. Läs mer

Dagsljusglädje och bokstavsångest...

Bild
...Harry Martinsons poetiska ordbildningar som översättningsproblematik, eller egentligen Tageslichtfreude und Buchstabenangst. Zu Harry Martinsons dichterischen Wortbildungen als Übersetzungsproblematik , är titeln på en avhandling som försvaras på torsdag. Det är Dorothea Liebel som har funderat över hur man översätter poetiska ordbildningar som möjligen gör sig bättre vissa språk än andra. Just Martinson är känd för sina ordbildningar, vilka i svenska språket är kreativa och talande. Men, säger Liebel, "vid översättandet av hans nyord räcker det inte att överföra enbart innehållet till ett nytt språk, i detta fall tyskan. Också formen måste bibehållas. Martinson hade ju en avsikt med sin poetiska stil och de många nyorden" Vad vill jag ha sagt med det här nu då? Bra fråga, kanske passar inlägget bättre i författarbloggen ... Läs mer om avhandlingen.

Dagens fel

Bild
Nu är videon tillbaka och detta inlägg kan i princip ignoreras. Däremot är förra inlägget alltså mer aktuellt igen. Innehållet i förra inlägget blev inte kvar länge. EMI plockade bort hela videon från Youtube. Det blir väl till att vänta till 6 april istället - Då Wrong släpps officiellt. Eller hålla sig uppdaterad på den officiella DM-sidan . Jag fick i alla fall höra den och det lovar gott...

Dagens rätt

Radiopremiär idag, men redan premiärspelad på Echo Awards i helgen:

Fler krig i biologiska hotspots

Bild
80% av jordens väpnade konflikter sedan 50-talet har utkämpats i områden med rik biodiversitet - biologiska hotspots. Slump, följd av gammalt kolonialförtryck eller visar det att biodiversiteten är så viktig för människan att konflikt uppstår? Läs mer

Rimfrost 15 maj

Bild
Varde ljus, varde naturlig selektion Varde naturliga drifter och perfektion Enligt oberoende och obekräftade källor på King Ink Förlag ska nu Rimfrost i den bästa av världar ligga redo för utgivning - kanske 15 maj. Eller annan dag av samma format.

Djungel sväljer en femtedel av utsläppen

Bild
Det tredje inlägget i temat Tre dagar, tre regnskogsinlägg: Idag kan man läsa på Science Daily att jordens ännu orörda regnskogar sväljer 20% av alla koldioxidutsläpp, vilket är en hel del. Alltså, orörd skog är bra. Om nu någon tvekade.

Indianvisdom räddar jorden

Bild
Stråk av svarta jordar i Amazonas inre är spår av gamla civilisationer. Från en tid då man visste hur jorden skulle odlas hållbart och långsiktigt. Först nu - 500 år senare - börjar vi förstå hur de gjorde. Och begreppen terra preta och biokol kan vara värda att lägga på minnet. Läs mer

2000 kr erosion

Bild
Nu ska regnskogen och dess värden prissättas i konkret valuta. Detta för att kunna bevara så stora områden som möjligt. Saker att beakta och värdera är t ex kolbindning, pollenspridning, honungsproduktion och erosionsskydd. Det sistnämnda ska tydligen vara värt ca 2000 kronor per hektar. Honung och frukt ger drygt 500 och ekoturism är värt ca femtiolappen för varje hektar regnskog. Läs mer hos WWF eller varför inte hela rapporten Keeping the Amazon forests standing: a matter of values .

Jorden går under...

Bild
...och gör den det idag kan det ge drygt 130.000 gånger pengarna hos Ladbrokes. Man kanske skulle satsa en tia. Livet efter kanske kräver kontanter. Finns inte så mycket att tillägga, men ändå, läs mer

Många år i år

Bild
Det är många år i år. Darwinåret har nog enligt vissa, nämnts en eller ett par gånger för mycket redan. Men jag kommer nämna det igen. Det är också Astronomiåret , Gorillans år och inte minst Naturens år . Naturskyddsföreningen fyller nämligen 100!

Darwin 200

Bild
Idag 12/2 är det 200 år sedan Charles Darwin föddes. Dagens tips är därför att ratta in Vetandets Värld på radion. Eller varför inte läsa en liten serie om Darwins äventyr i unga år. Det är dessutom 150 år sedan Om arternas uppkomst kom ut.

Polismüsli

Bild
Lite snacks i pausen på polisens internutbildning? Fler bilder av det tveksamma slaget på tjuvtittat.se

Fler eller färre dimensioner

Bild
Mysterierna kring den holografiska principen sägs vara på väg att redas ut. Eller tätna än mer, beroende på hur man ser det. Studier av kvantumgravitations- principer och strängteoretiska beräkningar visar att osynliga dimensioner döljer den energi som böjer universum kring en tidsaxel i rummet. Men man är oense om de är fler eller färre. Nyligen visade varje beräkning att en ny obegriplig dimension existerar bortom vårt medvetande. Men nu kan det istället vara så att det är färre dimensioner än vad vi faktiskt upplever. Vad detta nu betyder. Det kan ha nåt att göra med universums växande oändlighet som ska gå att spåra tillbaka till en enda tidpunkt där rummet var noll. Som alltså är samma punkt då tiden började. Hur som helst, nu eftersträvas den ekvation och samlade teori som ska kunna svara på alla frågor som rör tid, energi, rum, dimension, svart materia, svarta hål och möjligen maskhål. Och säkert fler saker. Men det är tveksamt om det hjälper folk i stort. Men lycka till ändå

Del i kampanj

Bild
Jag är en del i en kampanj. Jag tror inte det har hänt förut. Det är nog stort. Kampanjen finns på Adlibris. Och är ett litet bidrag till Darwinåret. Dessutom är Djurens Evolution åter på fjärde plats . Bara en sån sak.

Om småländska fladdermöss

Bild
13 arter, varav de inte fullt så vanliga Barbastell, Pipistrell, Frans- och Dammfladdermus. Alla finns att skåda i Småland. Och läsa om i denna rapport. Faktiskt riktigt trevlig läsning för fladdermusnyfikna, även utanför länsstyrelse- och naturvårdarsfären. Och det är inte illa. Barbastella barbastellus - Barbastell eller bredörad fladdermus på ren svenska

Övervintrande Anomalocaris eller ur-skorpion?

Bild
Schinderhannes - döpt efter en legendarisk tysk brottsling (bara en sån sak) - sprider ljus över leddjurens evolution och framför allt utvecklingen av den sortens klor som finns hos skorpioner och dolksvansar . Det 390 miljoner år gamla djuret har ett huvud likt den gamla Anomalocaris från Kambrium (100 miljoner år tidigare), med tillhörande rund mun och griparmar. Kroppen tillhör dock en något modernare leddjurskonstruktion. Och tydligen simnmade de som pingviner. Vilket har ytterst lite med släktskap att göra, men är en trevlig detalj. Läs mer

Gör mars till naturreservat...

Bild
...finns det de som tycker. Andra anser att man ska invänta fler livstecken från grannplaneten. Argumenten för reservat skulle vara att det eventuella livet kan vara mycket känsligt för bakterier som liftar med farkoster från jorden. Bakterier som kan överleva i tiotusentals år, inkapslade i väntan på bättre tider. Men det är nog redan för sent. Jordelivet är redan planterat på mars... Läs mer

Jätteorm bidrar till klimatdebatten

Bild
Nyligen hittades fossil från tidernas största orm. En bjässe med hollywoodska mått (>1 ton!). Den levde för 60 miljoner år sedan och tänjer gränserna för dels hur stora ormar teoretiskt kan bli och dels i vilka klimat sådana kan tänkas trivas i. Eller så var det så att det helt enkelt var lite varmare då än man tidigare trott. Vilket i sin tur ifrågasätter vissa klimatmodeller, vilka vi delvis baserar framtida förutsägelser på. Alltså, ett exempel på när ren och i vissas ögon obskyr och menlös grundforskning med outtalat mål, plötsligt visar sig ha direkta effekter på samtiden. Och plötsligt får mediautrymme. Eller nåja, men ändå. Intressant är det i alla fall med fossil från tropikerna. De är inte så vanliga. Läs mer & mer & mer & mer
Bild

Terrordiktatur eller socialpolitik

Bild
Stora ledare, till storleken alltså, dominerar med våld. Och styr som alfahannar brukar. Men även de små kan leda, dock med annan strategi. Nämligen genom att nätverka. Detta enligt en schimpansstudie i Tanzania.

14 av 100 mot Darwin

Bild
Aftonbladet har idag en omröstning om huruvida man tror på Darwins idéer eller inte. Som om man skulle rösta om gravitation, tror ni på den? Hur som helst, hittills har 14 av 100 svarat nej. Nej alltså. Ok, en eller ett par obstinata bakåtsträvare finns ju alltid. Men 14% av svenska folket (i den mån Aftonbladets nätsajtsläsare kan anses vara representativa) misstror något som är en vedertagen grundsten i en hel vetenskap. Skrämmande. 16% av läsarna har tänkt sig besöka ett evenemang i samband med Darwinåret i år. Kanske fler borde göra så.